Ritten

Ritten

We organiseren regelmatig ritten, toertochten en andere evenementen. Er is in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan met het organiseren van ritten en evenementen zoals kampeerweekend. Ritten zijn er in verschillende vormen en door het hele land (we proberen te rouleren over de provincies). We hebben puzzelritten, toertochten, sterritten, oriëntatieritten en nog veel meer. In onze agenda zie je een overzicht van onze ritten en evenementen.

De ritten zijn (doorgaans) gratis voor de leden. Ben je geen lid? Dan ben je ook van harte welkom. We vragen dan wel een kleine vergoeding. Evenementen kennen doorgaans een toegangsprijs.

Het organiseren van de ritten en evenementen wordt door de leden gedaan. Hier gaat veel tijd in zitten. Om het voor de organisatie en deelnemers een dag met veel plezier zonder problemen te laten zijn hebben we een ritten-/evenementenreglement. Deelnemers aan iedere rit worden geacht zich aan onderstaande te houden.

Ritten-/evenementenreglement

 1. Door deel te nemen aan een rit en/of evenement ga je akkoord met dit reglement.
 2. De kosten voor deelname worden bepaald door het bestuur en gepubliceerd in de Wijzer. Deelname is pas mogelijk wanneer de entreekosten voldaan zijn.
 3. Annulering is uitsluitend schriftelijk dan wel per e-mail mogelijk. Restitutie is slechts mogelijk wanneer de annulering is gedaan tot twee weken voorafgaand aan (de start van) de activiteit of het evenement. Wanneer hier een afwijkende termijn voor staat wordt dit aangegeven bij de aankondiging van het betreffende evenement.
 4. De (opzet van) de rit of het evenement is eigendom van de 2CV Club Nederland.
 5. Bij het maken van foto’s en/of video’s is ons privacyreglement van kracht.

Voor ritten geldt deze aanvulling:

 1. Door deel te nemen aan de rit ga je akkoord met dit reglement.
 2. De rit is een recreatieve tocht, georganiseerd door de 2CV Club Nederland. Het is geen (snelheids-)wedstrijd. Er is geen tijdslimiet verbonden aan de rit.
 3. Deelname aan de rit is geheel op eigen initiatief en steeds onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig.
 4. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor zijn/haar eigen verkeersgedrag.
 5. Alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet 1994 en het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens de rit.
 6. Het hinderen van overige verkeersdeelnemers op welke manier dan ook is niet toegestaan. Denk hierbij specifiek aan: (te) langzaam rijden, te snel rijden, verkeerd parkeren, kolonne-rijden, etc.
 7. De organisator wordt gevrijwaard door bestuurder van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden richting de organisator als gevolg van enig handelen of nalaten van bestuurder.
 8. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of verkeersovertredingen als gevolg van enig handelen of nalaten van bestuurder.
 9. De bestuurder verklaart dat het deelnemende voertuig voldoet aan alle wettelijke regels, waaronder een WA-verzekering en dat het voertuig is voorzien van een geldig APK-keuringsbewijs.
 10. De deelnemers worden geacht de aanwijzingen van de organisatie van de toertocht stipt op te volgen.