Lid worden van de 2CV Club

Lid worden van de 2CV Club

Voor liefhebbers van de Citroën 2CV, Dyane, Ami 6/8, Mehari, AZU, AK, Acadiane, kitcars, etc.

Leuk dat je lid wilt worden van de 2CV Club Nederland. De 2CV Club Nederland is een levendige club met verschillende activiteiten voor bezitters en liefhebbers van de Citroën 2CV, Dyane, Ami 6/8, Mehari, AZU, AK, Acadiane, kitcars, etc.

Omdat de 2CV (de Lelijke Eend), mensen uit alle hoeken van onze samenleving aanspreekt, zie je binnen de club een grote variatie aan mensen. Van de purist, de kitcar-eigenaar tot de zelf(ver)bouwer. Gezamenlijk delen we onze liefde voor de 2CV en soortgenoten! De club telt ruim 600 leden.

Hieronder kun je een portret bekijken van drie Eend-rijders binnen onze club.

Wat kost het?

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. De contributie voor 2024 bedraagt € 50,00 per jaar. Daarin zit ook een magazijntegoedbon van € 10,00.

Magazijn-/winkelbon

Ieder lid krijgt ieder jaar een magazijnbon. De bon is 3 jaar geldig. Je mag de tegoedbon besteden om onderdelen te kopen in het magazijn. Dus als je deze bon inlevert heb je € 10,00 korting te pakken op je lidmaatschap!

Facebook-groep

Als lid van onze club ben je ook van harte welkom in de (besloten) Facebook-groep. Daar delen we lief en leed, tips, foto’s en nog veel meer.

Hier kun je je aanmelden voor de groep (alleen als je lid bent):
www.facebook.com/groups/2cvclubnederland

Volg ook onze officiële pagina op Facebook: www.facebook.com/2cvclubnl. Daar krijg je alles te horen namens onze club. De pagina kan door iedereen geliket/gevolgd worden, lid of geen lid.

Aanmelden als lid?

Bij aanmelding vanaf 1 februari betaal je naar rato van het aantal resterende maanden in het lopende jaar. Daarnaast betaal je de magazijntegoedbon. Betaalwijze: De voorkeur van de 2CV Club Nederland gaat uit naar een automatische incasso. Bij een andere betaalwijze wacht je met betalen van de contributie totdat je de factuur van ons hebt gehad.

Instemming nodig

We vragen je in te stemmen met de volgende documenten:

Je lidmaatschap opzeggen?

Je opzegging dient schriftelijk of per email en vóór 1 november bij de ledenadministratie kenbaar worden gemaakt. Je kan je lidmaatschap slechts beëindigen als je voldoet aan een tijdige opzegging. Dit is wettelijk voor verenigingen toegestaan. De opzegging stuur je naar Ledenadministratie 2CV Club Nederland, t.a.v. Mieke Krämer, Gaardendreef 18, 3824 AT Amersfoort, of per email (ln.bulcvc2obfsctd@eitartsinimdanedel). Je ontvangt altijd van de ledenadministratie een bevestiging van je opzegging. Bewaar deze goed. Zonder bewijs van deze bevestiging heb je een betalingsverplichting.