Adverteren

Adverteren

Ook adverteren in ons clubblad ‘Wijzer’? De Wijzer wordt gretig doorgelezen door de ruim 600 leden en andere ontvangers. De Wijzer verschijnt iedere twee maanden.

Elke nieuwe adverteerder krijgt van de club de eerste keer dat de advertentie wordt geplaatst één keer een gratis advertorial aangeboden, op een formaat van twee keer het gekozen advertentieformaat.

In deze advertorial kan de adverteerder meer vertellen over zijn of haar bedrijf en zich uitgebreid voorstellen aan de leden. Natuurlijk hoort daar dan ook de foto bij. De advertentie die in Wijzer wordt geplaatst, plaatsen we ook gratis op deze website.

Advertentie-maten

Advertenties in het clubblad kunnen in kleur of in zwart/wit worden geplaatst in de maten:
90 mm x 65 mm (1/8 A4 staand)
90 mm x 135 mm (1/4 A4 liggend)
185 mm x 65 mm (1/4 A4 staand)
185 mm x 135 mm (1/2 A4 liggend)

Het advertentiemateriaal dient bij voorkeur digitaal als PDF aangeleverd te worden. Resolutie minimaal 300 DPI.
Hier ziet u de tarieven: Advertentietarieven Wijzer 2019

Mail de advertentie naar ln.bulcvc2obfsctd@eitcader.

Adverteren in de rubriek “bedrijfsnavel”

Naast de Eend-gerelateerde adverteerders zijn ook (bedrijfsmatige) tweemaandelijkse advertenties van onze clubleden welkom. Dit willen we niet laten overheersen in het clubblad, maar ook deze vorm van inkomsten is welkom. Heb je interesse? Adverteermogelijkheid 6 x per jaar tegen een billijk bedrag. De tarieven zijn voor 1/8 pagina € 60,00 in zwart/wit of € 90,00 in kleur. Deze advertenties komen niet op de website. Je krijgt een officieel contract. Heb je interesse? Stuur je aanmelding naar ln.bulcvc2obfsctd@rettizroov.