clubhonk 2cv club onderdelen magazijn

(update 25 september) QR-code voor toegang in sommige gevallen

Update 25 september namens het bestuur:

Vanaf 25 september 2021 gelden er nieuwe coronamaatregelen. Als club hebben we er ook mee te maken, met name wat betreft de activiteiten in en rondom ons clubhonk, en onze evenementen en ritten.

Voor een bezoek aan ons clubhonk is alleen een coronatoegangsbewijs nodig als je langere tijd verblijft in ons clubhonk. Ga je zitten aan een tafel of aan de bar, of blijf je langere tijd staan of rondlopen, dan vragen we je om je QR-code. Kom je alleen voor het kopen van een onderdeel in ons magazijn en vertrek je weer, dan hoef je geen QR-bewijs te tonen. Kom je koffie halen aan de bar en loop je vervolgens weer naar buiten? Dan is er ook geen coronatoegangsbewijs nodig.

Bij onze ritten is er meestal sprake van een evenement, wat betekent dat we moeten vragen om een QR-code. Dit geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Bij ritten zullen we op de dag zelf bij de inschrijving vragen om je QR-code. Bekijk goed de informatie bij iedere rit wat er van je gevraagd wordt.

De volgende coronabewijzen, in de vorm van een QR-code in de CoronaCheck-app, kun je gebruiken voor toegang: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag. Het coronatoegangsbewijs geldt voor alle bezoekers vanaf 13 jaar. Wanneer je niet kunt voldoen aan het tonen van het QR-code wanneer daar om gevraagd wordt, dan moeten we je helaas de toegang tot het clubhonk of de rit ontzeggen.